8 GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

Kemanakah BAZNAS Lombok Tengah menyalurkan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki? Setiap zakat Anda keluarkan melalui  BAZNAS Lombok Tengah, kami pasti menyalurkannya sesuai dengan tuntunan Al Quran dan undang-undang. Dalam Al Quran, tepatnya dalam surat At Taubah ayat 60 dijelaskan mengenai beberapa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun dalam hal undang-undang, pendistribusian zakat diatur dalam […]